با استفاده از ثبت سفارش آنلاین، وابسته به ساعت کاری ما نیستید و هر زمان و در هر مکان که خواستید سفارش می گذارید. همچنین میتوانید تمامی این مراحل را در حضور مشتری انجام دهید